Finn Transport, Vroldvej 129b, 8660 Skanderborg  -   Mobil: +45 40 52 44 74    -  Cvr-nr. 1044 0289